კომპიუტერული ქსელების და სისტემების ტექნიკოსი

პროფესიული მასწავლებლები: ლევან ღლონტი, რევაზ კალანდაძე, ნანა ფაჩუაშვილი, მერაბ კვერღელიძე, თამარ ხანთაძე. მზევინარ ქანთარია

პროფესიული სტუდენტები:

საგანმანათლებლო პროგრამის   III    საფეხური

მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა: 25 სტუდენტი

 

Advertisements