კონტაქტი

ოზურგეთი, რუსთაველის #8, 3500

ტელ: 049627 27 59 29

(+995)598 51 25 20

(+995)577 16 22 88

ნანა ჯოლია – დირექტორი

E-mail: collegehorizonti@gmail.com

                  nanajolia@gmail.com

Advertisements