პედაგოგები

1 ჯოლია ნანა – დირექტორი, ინჟინერ მექანიკოსი
2 ნაცვალაძე მურმან – დირექტორის მოადგილე, ფიზიკოს-კიბერნეტიკოსი/ელექტრიკოსისი ჯგუფში სპეც საგნის მასწავლებელი
3 ლომჯარია მარინე – მთავარი ბუღალტერი; ეკონომისტი/კალკულაციის მასწავლებელი
4 კვერღელიძე მერაბ – სასწავლო პროცესის და სასწავლო-საწარმოო პრაქტიკის კოორდინატორი; მათემატიკოსი
5 ჩხიკვიშვილი ნინო – კარიერის დაგეგმვის და პროფორიენტაციის მენეჯერი, ფსიქოლოგი
6 მაია ონაშვილი – მასწავლებელი,მზარეული
7 ფაჩუაშვილი ნანა – საქმის მწარმოებელი, მასწავლებელი, ინგლისური ენის და ლიტერატურის პედაგოგი
8 ყაზაიშვილი ნაზიბროლა – იურისტი,მასწავლებელი, სამართალმცოდნე
9 კალანდაძე რევაზი – ქსელების ადმინისტრატორი,მასწავლებელი, კომპ. სისტემებისა და ქსელების სპეც.
10 ქანთარია მზევინარ – ბიბლიოთეკარ-არქივარიუსი, ეკონომისტი
11 გოგეშვილი ნანა – მასწავლებელი, ინჟინერ-ქიმიკოს-ტექნოლოგი
12 გოგეშვილი ლუარა – მასწავლებელი, სწავლული აგრონომ-ეკონომისტი
13 გაბედავა რეზო – მასწავლებელი, ხე-ტყის დამზადების ინჟინერ-ტექნოლოგი
14 ორაგველიძე რამინი – მასწავლებელი, ინჟინერ-მექანიკოსი
15 ინწკირველი გიორგი – მასწავლებელი, ტექნიკოს-მექანიკოსი
16 ხანთაძე თამარ – მასწავლებელი, ეკონომისტ-მათემატიკოსი/პერსონალური კომპიუტერის მართვის საწყისები
17 მექვაბიშვილი რაისა -რუსულიენის მასწავლებელი, რუსული ენის და ლიტერტურის მასწავლებელი
18 მახარაძე ქეთევან -გიდისსპეცაილობის მასწავლებელი კვ., ისტორიისა და საზოგადოებათმცოდნეობის მასწავლებელი
19 ნიკოლაიშვილი შორენა – ბუღალტერიის მასწავლებელი,კვ მათემატიკოსი/ბუღალტერი
20 დოლიძე ნინო მასწავლებელი – ჭრა-კერვის სპეციალისტი, მკერავი – სამუშაო გამოცდილება 10 წელი
21 ცეცხლაძე ნათია – მასწავლებელი სახვითი ხელოვნების სპეციალისტი
22 ჯაველიძე მანანა – მასწავლებელი, ინჟინერ-ტექნოლოგი
23 დოლიძე ცაცა – მასწავლებელი, ფიზიკოსი
24 ომარ ჩავლეშვილი – მასწავლებელი-ელექტრიკოსის ჯგუფში -ინჟინერ-მექანიკოსი ელექტრიკოსად მუშაობის 5წლიანი გამოცდილება
25 გემელი თენიეშვილი – მასწავლებელი სავალი ნაწილის ტექნიკოსი, 12 წლის სამუშაო გამოცდილება
26 ლევან ღლონტი – მასწავლებელი, კომპიუტერული ქსელების ტექნიკოსის 7 წლის სამუშაო გამოცდილება
27 ტალიკაძე ნინო – ნატურალური და ქიმიური ბოჭკოების დართვის სპეციალისტი, პურის ცხობის წარმოების სპეციალისტი
28 ჩიტაიშვილი მადონა – მასწავლებელიმცენარეთა და დაცვის ტექნიკოსის ჯგუფში- აგრონომი
29 ზედგენიძე ნინო – მასწავლებელი, სტილისტი
30 ხარძიანი ზაირა – მასწავლებელი
31 გოგიჩაიშვილი ბელა – მასწავლებელი, ტურიზმის მართვის სპეციალისტი
32 ნინო ბუაძე-სასტუმრო საქმისმწარმოებლის მასწავლებლი- სასტუმროს ტიპის სააგარაკო სახლში(30კაცზე გათვლილი) მუშაობის გამოცდილება
33 ეკატერინე თავბერიძე-სარესტორნო საქმისმწარმებლის ჯგუფის მასწავლებლი ლუდის რესტოან ,,არაგვის” და რესტორან ,,ღვინის სახლის”მენეჯერად მუშაობის გამოცდილება.
34 თამარ ტვილდიანი ინგლისური ენის მასწავლებელი -ინგლსური ენის პედაგოგი

35 ზიტა ცქვიტინიძე – პედაგოგი,სასტუმრო საქმისმწარმოებელი

36 ზურაბ გოლიაძე – პედაგოგი,სავალი ნაწილის ტექნიკოსი

პედაგოგთა მონაცემები

Advertisements